Robert Kozielski (redaktor, autor)
Michał Dziekoński (autor), Artur Maciorowski (autor), Grzegorz Mazurek (autor), Michał Medowski (autor), Anna Miotk (autorka), Marcin Ostachowski (autor), Jacek Pogorzelski (autor), Grzegorz Urbanek (autor)

Tytuł:     Wskaźniki marketingowe
Cena okładkowa:     99 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     672
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     piąte poszerzone
Data wydania:     2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-41-6

Opis

Książka zawiera dokładne omówienie 76 wskaźników marketingowych, które opisano według jednolitego schematu – od definicji, poprzez etapy obliczania i zastosowanie, po przykłady i studia przypadków. Dzięki zadaniom z rozwiązaniami czytelnik może sprawdzić swoje umiejętności obliczania wskaźników i ich interpretacji.


Na rynku księgarskim znajduje się dużo pozycji poświęconych teorii marketingu, ale bardzo mało rzetelnych prac stricte narzędziowych, takich jak ta książka. Każdy wskaźnik został w niej klarownie przedstawiony i zilustrowany. Praca powinna się znaleźć na półce każdego marketingowca.

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Nie uważam marketingu za naukę, a jedynie za pewną dziedzinę wiedzy, której rozwój zależy od użyteczności narzędzi dostarczanych przez nią organizacjom. Ten aspekt pragmatyczny został w pełni zrealizowany w tej pracy. Bardzo wysoko oceniam wstęp pióra Roberta Kozielskiego, a także gruntowne osadzenie opisywanych wskaźników w literaturze przedmiotu oraz przykłady ich zastosowań.

Prof. dr hab. Jerzy Dietl
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości


Przesłanie tej książki jest mi szczególnie bliskie. W naukach o zarządzaniu trudno o rozwój użytecznych teorii bez umiejętności pomiaru rezultatów. Jeśli nie potrafimy mierzyć jakiegoś zjawiska, to prawdopodobnie nie rozumiemy go w pełni. Książka jest cennym podręcznikiem dla studentów zarządzania aspirujących do pracy w marketingu. Uczy nie tylko metod, ale i odpowiedzialności za nakłady na marketing. Powinna po nią sięgnąć również kadra kierownicza, gdyż podążając za sugestiami autorów, można zweryfikować politykę marketingu w przedsiębiorstwie.

Prof. Henryk Sterniczuk
University of New Brunswick, Kanada


Ta publikacja pojawia się w samą porę. Przypomina o tym, o czym wielu marketingowców, niestety, zapomniało. Mówi: zatrzymajcie się, skupcie i zbadajcie dokładnie, czy to, co robicie, przynosi jakieś efekty. Przypomina, że marketing tak jak wszystkie inne aspekty działalności firmy musi podlegać gruntownej ocenie. Książka ta to rzeczowe i praktyczne przedstawienie mierników marketingowych, których właściwe zastosowanie może dostarczyć niezwykle cennej wiedzy operacyjnej.

Barbara Pałdyna
Marketing Manager, PricewaterhouseCoopers – dział doradztwa podatkowego


Szkoląc pracowników marketingu, widzę, że zwykle wiedzą, JAK coś zrobić poprawnie, rzadziej – CO zrobić, jak zmierzyć wynik i wyciągnąć wnioski. Świetnie radzą sobie z taktyką, ale nie zawsze wybierają właściwe cele – wtedy efekty ich pracy niczemu nie służą. Książka zmusza do przemyślenia tych właśnie kwestii.

Rafał Szczepanik
Partner i członek zarządu w firmie szkoleniowej Training Partners