Komunikat Wydawnictwa Nieoczywistego i wydawnictwa Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA koncentruje swoją uwagę na rynku prawniczym. W wyniku połączenia z wydawnictwem LexisNexis lista tytułów dla tego rynku została znacznie rozszerzona. W obszarze zainteresowania Wolters Kluwer SA oprócz prawa nadal pozostają zagadnienia HR, edukacja i ochrona zdrowia.

W związku z koncentracją na rynku prawniczym Wolters Kluwer SA wycofuje się z rozwoju listy publikacji ekonomicznych i biznesowych. W trosce o zobowiązania w stosunku do autorów i właścicieli praw autorskich publikacji z tego zakresu, Wolters Kluwer SA w dniu 4 listopada 2015 r. podpisał umowę o współpracy z Grzegorzem Bogutą, właścicielem Wydawnictwa Nieoczywistego (www.nieoczywiste.pl), dotyczącą dystrybucji i sprzedaży części oferty publikacji ekonomicznych i biznesowych. Wydawnictwo Nieoczywiste za zgodą autorów i właścicieli praw autorskich przejmie zobowiązania Wolters Kluwer SA w tym zakresie i będzie rozwijać ofertę ekonomiczną oraz biznesową.