Biografie przywódców

W 2019 roku planujemy realizację wielkiego i – jak wierzymy – społecznie istotnego przedsięwzięcia, jakim jest publikacja biografii Ronalda Reagana (H.W. Brands, Reagan. The Life) oraz Margaret Thatcher (Ch. Moore, Margaret Thatcher. The Authorized Biography). Nie sposób ocenić wszystkich licznych zasług tych wyjątkowych postaci dla świata, ale i konkretnie dla Polski. Z pewnością nasze zwycięstwo z komunizmem nie byłoby możliwe bez ich czynnego wsparcia. Dlatego uważamy, że zasługują one na godne miejsce w pamięci społecznej Polaków i właśnie pielęgnacji tej pamięci mają służyć polskie wydania ich biografii.

Obie biografie prezentują pełne życiorysy tych niezwykłych postaci oraz powstały w oparciu o unikatowe i niepublikowane wcześniej archiwalne materiały udostępnione autorom przez rodziny i współpracowników obojga przywódców. Dzięki temu wspomniane książki pozwalają nie tylko lepiej poznać osiągnięcia tych wielkich postaci, ale także ich drogę do władzy oraz czasy, na jakie przypadała ich służba.