Śniadanie z Mirosławem Wróblem

Mirosław Wróbel, autor książki Świadomość decyzji. Poradnik zarządzania praktycznego, na zaproszenie Warszawskiej Izby Gospodarczej uczestniczył w spotkaniu z cyklu „Śniadanie z Ekspertem”, które odbyło się 3 kwietnia 2017 roku w Warszawskim Domu Technika NOT. Eksperci i praktycy biznesu zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Gospodarczej mieli okazję do interesującej i pogłębionej dyskusji na temat problematyki zarządzania przedsiębiorstwami.