Kultura a rozwój – spotkanie promocyjne w Krakowie

25 października w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie promocyjne książki Kultura a rozwój – podręcznika akademickiego pod redakcją profesorów krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego: Jerzego Hausnera, Anny KarwińskiejJacka Purchli.

Ze „Wstępu” do podręcznika:

Nasz podręcznik niesie przesłanie, że za fundament ekonomii kultury należy uznać rozwój, a nie rynek. Tylko bowiem w ten sposób można uchwycić związek kultury z gospodarką i jej współczesnymi przemianami strukturalnymi, ale też – szerzej – ze zmianą społeczną. (…)

Naszym celem było przygotowanie podręcznika, który byłby wprowadzeniem do „ekonomii kultury”, ale który nie powielałby podejścia wypracowanego na gruncie ekonomii neoklasycznej, w której kulturę postrzega się przez pryzmat rynku, gospodarki rynkowej i przemysłów kreatywnych. Cechą nadrzędną tak pomyślanego podręcznika jest podejście interdyscyplinarne, dopiero ono umożliwia bowiem uchwycenie i ukazanie zależności między kulturą a rozwojem. Dlatego stworzyliśmy zespół, w którym wokół tego celu skupili się nie tylko ekonomiści, ale też socjologowie, historycy sztuki oraz prawnicy – teoretycy i praktycy. (…)

Zdjęcia: Klaudyna Schubert / Międzynarodowe Centrum Kultury