Czemu ten nasz chłop ciemny – promocja książki

18 października odbyło się spotkanie z Anną Karczewską, autorką książki „Czemu ten nasz chłop ciemny... Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku”.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, a dyskusję z udziałem zaproszonych prelegentów poprowadził Janusz Kostecki.