Współczesna analiza strategii

Robert M. Grant (autor)
Jakub Kułaczkowski (tłumacz)

Tytuł:     Współczesna analiza strategii
Dane oryginału:     Contemporary Strategy AnalysisJohn Wiley & Sons, 2010
Cena okładkowa:     89 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     656
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     8.06.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-07-2

Opis

Autor – światowy autorytet w dziedzinie zarządzania strategicznego – kompleksowo i bardzo przejrzyście opisuje:

  • najważniejsze narzędzia analizy strategicznej,
  • główne źródła przewagi konkurencyjnej, w tym zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa,
  • współczesne koncepcje strategii biznesu w kontekście wybranych cech sektorów,
  • główne wymiary strategii korporacyjnej (rozwoju przedsiębiorstwa),
  • społeczną odpowiedzialność biznesu wobec presji maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Autor książki kładzie nacisk na praktyczną realizację strategii, godząc efekt skali z elastycznością, innowacyjność z efektywnością i globalizację z potrzebami lokalnymi. Osiągnięcie sukcesu wymaga bowiem dogłębnego zbadania konkurencji, potrzeb klientów oraz mocnych i słabych stron firmy. W świetle ostatniego kryzysu finansowego szczególnie ważna jest umiejętność doboru i realizacji strategii konkurowania i rozwoju w dynamicznym, nieprzewidywalnym otoczeniu biznesu.


Robert M. Grant stworzył wybitne dzieło o zarządzaniu strategicznym, które stanowi przykład połączenia dyscypliny intelektualnej, integracji treści, praktycznego znaczenia i odniesienia do konkretnych sytuacji.

prof. Mingfang Li
California State University, Northridge


Lektura obowiązkowa dla menedżerów i studentów kierunków ekonomicznych.

prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej

O autorze

Robert M. Grant jest profesorem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie i profesorem wizytującym Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie i City University w Londynie.