Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Jerzy Kisielnicki (autor)

Tytuł:     Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     392
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie zmienione
Data wydania:     21.11.2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-45-4

Opis

Działania w sektorze badawczo-rozwojowym mają za zadanie tworzenie unikatowych produktów, usług, procesów, w celu zapewnienia innowacyjności organizacji, sektora lub kraju. Książka stanowi źródło kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania takimi projektami. W publikacji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • charakterystyki projektów badawczo-rozwojowych, ich roli i znaczenia,
  • formułowania koncepcji, realizacji projektów, procedury i ryzyka,
  • modelowania projektów badawczo-rozwojowych – modeli podstawowych, złożonych, hybrydowych,
  • modeli definiowania i realizacji projektów,
  • realizatorów projektów i narzędzi wspomagania,
  • kontroli zarządczej, audytu i ewaluacji projektów badawczo-rozwojowych.

Książka Jerzego Kisielnickiego bardzo dobrze wpisuje się w zapotrzebowanie rynku wydawniczego na tego rodzaju pozycje. Stanowi ona przewodnik dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej


Jerzy Kisielnicki w swej książce nie tylko udowadnia, że zarządzanie projektami jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, co w dzisiejszych czasach jest przyjmowane już przez wielu jako aksjomat, ale pokusił się też o coś znacznie trudniejszego. Autor stworzył unikalne, obszerne i cenne kompendium wiedzy z zarządzania projektami z zakresu badań stosowanych i rozwoju, a także komercjalizacji wyników badań.

Leszek Staśto
PMP, Prezes International Project Management Association Polska

Adresaci

Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla osób realizujących projekty badawczo-rozwojowe, jak i odbiorców wyników tych projektów. Przydatne będzie także dla studentów, którzy uczestniczą w zajęciach z przedmiotów dotyczących projektowania systemów zarządzania, jak i samego zarządzania. Powinno również zainteresować pracowników naukowych uczelni oraz jednostek zaplecza badawczego przedsiębiorstw, które prowadzą lub wdrażają prace badawczo-rozwojowe.

O autorze

Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, dr habilitowany inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Członek honorowy Stowarzyszenia Project Managerów Polska. Specjalizuje się w pracach z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych i informacyjnych dla zarządzania, analizy systemowej organizacji, doskonalenia metod i technik zarządzania. Brał udział w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, między innymi takich jak: system wspomagania decyzji dla ORLEN KOL_TRANS, strategia informatyzacji NBP, transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, projektowanie systemu informatycznego rachunkowości dla przedsiębiorstwa Elana. Kierownik zadania projektowego w realizacji programu strategicznego dotyczącego utworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej SYNAT dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. W latach 2011–2013 kierownik projektu dotyczącego modernizacji systemu zarządzania Policją. Był programistą, projektantem, a następnie generalnym projektantem systemów informatycznych i dyrektorem ds. badawczo-rozwojowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki OBRI, jak też dyrektorem ds. projektowych i rozwojowych w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki CPIZI ZETO‑ZOWAR. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, przewodniczący Rady Naukowej, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w I i II kadencji i członek komisji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 2007–2009 wiceprzewodniczący Rady Informatyki i członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.