Zarządzanie projektami

Jerzy Kisielnicki (autor)

Tytuł i podtytuł:     Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     344
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     trzecie zmienione
Data wydania:     14.11.2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-44-7

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Jest zarówno podręcznikiem akademickim, jak i poradnikiem dla praktyków poruszających się w tym obszarze.

Główne zagadnienia to:

  • projekt i jego charakterystyka, ocena jego skuteczności i efektywności oraz analiza jego otoczenia,
  • zarządzanie projektem – cykl projektowy, organizacja procesu, wdrażanie projektu,
  • podstawowe procesy – zarządzanie jakością, ryzykiem, zmianami oraz wiedzą,
  • monitorowanie projektu,
  • ZZL w prowadzeniu projektów – role i style zarządzania,
  • budowanie zespołu projektowego i rola menedżera projektu,
  • tradycyjne i nowoczesne narzędzia wspomagające procesy projektowe,
  • projekt jako narzędzie pozyskiwania funduszy unijnych: teoria i praktyka przygotowania projektu współfinansowanego ze środków strukturalnych UE.

Adresaci

Zaprezentowana tu wiedza będzie przydatna dla studentów kierunków: ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji oraz słuchaczy studiów MBA i innych studiów podyplomowych, a także dla menedżerów i wszystkich osób, które uczestniczą w projektach różnego typu lub będą ubiegały się o ich realizację.

O autorze

Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, dr habilitowany inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Członek honorowy Stowarzyszenia Project Managerów Polska. Specjalizuje się w pracach z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych i informacyjnych dla zarządzania, analizy systemowej organizacji, doskonalenia metod i technik zarządzania. Brał udział w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, między innymi takich jak: system wspomagania decyzji dla ORLEN KOL_TRANS, strategia informatyzacji NBP, transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, projektowanie systemu informatycznego rachunkowości dla przedsiębiorstwa Elana. Kierownik zadania projektowego w realizacji programu strategicznego dotyczącego utworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej SYNAT dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. W latach 2011–2013 kierownik projektu dotyczącego modernizacji systemu zarządzania Policją. Był programistą, projektantem, a następnie generalnym projektantem systemów informatycznych i dyrektorem ds. badawczo-rozwojowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki OBRI, jak też dyrektorem ds. projektowych i rozwojowych w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki CPIZI ZETO‑ZOWAR. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, przewodniczący Rady Naukowej, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w I i II kadencji i członek komisji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 2007–2009 wiceprzewodniczący Rady Informatyki i członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.