Beata Mazuchowska

Beata Mazuchowska – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczony nauczyciel akademicki, współautorka podręczników akademickich z zakresu podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, m.in. Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku. Zadania z rozwiązaniami.

Książki autorki