Joanna Żurawska

Joanna Żurawska – pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współautorka podręczników akademickich z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, m.in. Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku. Zadania z rozwiązaniami. Uczestniczyła w opracowywaniu projektów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej wdrożonych w polskich przedsiębiorstwach.

Książki autorki