Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR