Mistrzowie rynków finansowych

Jack D. Schwager (autor)
Tomasz Słupek (tłumacz)

Tytuł i podtytuł:     Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi
Dane oryginału:     The New Market Wizards. Conversations with America’s Top Traders, HarperCollins, 1992
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     416
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     5.04.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-49-2

Opis

Publikacja ta w Stanach Zjednoczonych jest zaliczana do kanonu książek na temat inwestowania. Zawiera wywiady przeprowadzone przez Jacka Schwagera z inwestorami, którzy działają na różnych rynkach (akcje, forex, kontrakty futures) i stosują odmienne techniki inwestycyjne, a których łączy to, że odnieśli sukces.

Co o tym zadecydowało? Po lekturze rozmów można wyciągnąć wniosek, że to nie stosowana metoda analityczna jest w tym wypadku najważniejsza. Okazuje się, że można zarabiać, wykorzystując zarówno analizę fundamentalną, jak i zupełnie inne podejścia do oceny inwestycji. Decydujące znaczenie mają pewne cechy i umiejętności – autor wymienia je w podsumowaniu swoich rozmów z traderami.

Adresaci

Książka jest przeznaczona nie tylko dla inwestorów i specjalistów zajmujących się badaniami rynków finansowych, ale także dla innych osób zainteresowanych rynkami finansowymi i ciekawych losów tych, którym udało się wygrać w świecie, gdzie przeważająca większość przegrywa.

Czytelnikom słabiej orientującym się w problematyce rynków finansowych lekturę książki ułatwi zamieszczony na jej końcu słowniczek, w którym objaśniono specjalistyczne terminy pojawiające się w tekście.

O autorze

Jack D. Schwager jest uznanym ekspertem rynku kon­traktów futures i funduszy hedgingo­wych. Obecnie pracuje w ADM Investor Services Diversified Strate­gies Fund jako współzarządzający portfelem rachunków na rynku kontraktów futures i walut. Jest również doradcą hinduskiej firmy Marketopper specjalizującej się w tradingu ilościowym.

Wcześniej był dyrektorem zarządza­jącym w Fortune Group, londyńskiej firmie doradczej specjalizującej się w funduszach hedgingowych, a przed­tem przez 22 lata pełnił funkcję dyrektora ds. analiz rynków termino­wych w kilku najważniejszych firmach z Wall Street; przez 10 lat był też jednym z dyrektorów firmy doradczej oferującej zarządzanie inwestycjami na rynku terminowym (CTA).

Jest autorem wielu prac na temat ryn­ków terminowych. Duży rozgłos przy­niosła mu bestsellerowa seria wywia­dów z mistrzami rynków finansowych.