Pokonać wypalenie zawodowe

Christina Maslach (autorka), Michael P. Leiter (autor)
Katarzyna Braksal (tłumaczka)

Tytuł i podtytuł:     Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą
Dane oryginału:     Banishing Burnout. Six Strategies for Improving Your Relationship with Work, John Wiley & Sons, 2010
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     828
Format:     A5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     14.03.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-12-6

Opis

Dzisiejszym światem pracy rządzi stres – pracodawcy wymagają coraz większej wydajności, pracownikom brakuje poczucia bezpieczeństwa, coraz poważniejsze stają się problemy złego zarządzania, słabego przywództwa oraz niefunkcjonalnych zachowań w organizacji.

Autorzy książki, eksperci w dziedzinie zapobiegania wypaleniu zawodowemu, prezentują skuteczny indywidualny plan działania mający na celu poprawę relacji z pracą oraz pokonanie codziennego napięcia. Określenie osobistego kierunku zmian poprzedza analiza głównych obszarów, w których pojawiają się oznaki wypalenia. Należą do nich:

  • nadmierne obciążenie pracą – wyczerpanie, nadmierna dyspozycyjność, presja czasu,
  • brak poczucia kontroli nad własną pracą – niedostateczne możliwości podejmowania decyzji i wywierania wpływu,
  • poczucie niedocenienia, niewystarczającego wynagrodzenia oraz brak satysfakcji z pracy,
  • problemy z relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy, komunikacją i uzyskiwaniem wsparcia,
  • poczucie braku sprawiedliwości i problemy z równym traktowaniem pracowników,
  • rozbieżność wartości własnych i wartości, jakimi kieruje się organizacja.

Dla każdego z tych obszarów zaproponowano osobną strategię postępowania realizowaną w czterech etapach: zdefiniowanie problemu, ustalenie celów, podjęcie działań i śledzenie postępów. Struktura przewodnika gwarantuje, że książka ta pomoże każdemu poradzić sobie z problemami w środowisku pracy.

O autorach

Michael P. Leiter jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Acadia w Kanadzie oraz dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju Organizacji (Center for Organizational Research & Development), którego naukowcy zajmują się – stosując nowoczesne metody badawcze – zasobami ludzkimi w kontekście zadań, jakie stoją przed organizacjami. Zarządza także Kanadyjską Katedrą Badań Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy na Uniwersytecie Acadia.

Jest absolwentem wydziału psychologii Uniwersytetu Duke (stopień licencjata), Uniwersytetu Vanderbilta (tytuł magistra) oraz Uniwersytetu Oregońskiego (tytuł doktora). Na Uniwersytecie Acadia prowadzi zajęcia z zakresu psychologii organizacji oraz stresu. Centrum badań to most łączący wiedzę akademicką z doradztwem świadczonym przez Leitera i jego studentów różnym organizacjom.

Badania prowadzone przez Michaela P. Leitera były przez dwadzieścia lat finansowane przez Kanadyjską Radę ds. Nauk Społecznych i Humanistycznych (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada) oraz ze środków fundacji międzynarodowych. Leiter aktywnie działa jako konsultant ds. życia zawodowego w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Dzięki pracy w Centrum Badań i Rozwoju Organizacji dopracował metodę badań ankietowych, co zaowocowało poważnymi projektami badawczymi, nowymi podejściami do analizy danych oraz publikacją nowych kryteriów oceny ankiet. Jego podejście do funkcjonowania organizacji zostało ukształtowane dzięki intensywnej współpracy z amerykańskimi i europejskimi firmami przechodzącymi poważne zmiany organizacyjne.


Christina Maslach jest profesorem psychologii oraz prorektorem ds. studiów licencjackich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Prowadziła badania w zakresie psychologii społecznej i psychologii zdrowia. Zasłynęła pionierskimi badaniami nad wypaleniem zawodowym i jako twórczyni powszechnie stosowanego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (Maslach Burnout Inventory – MBI). Jest autorką wielu artykułów i książek, wśród których warto wymienić: Burnout: The Cost of Caring, pracę zbiorową Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research oraz dwie wcześniejsze pozycje, których współautorem jest Michael P. Leiter: The Truth About Burnout oraz Preventing Burnout and Building Engagement.

W uznaniu dla osiągnięć badawczych Maslach Amerykańskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki (American Association for the Advancement of Science) uhonorowało ją nagrodą za „pionierską pracę polegającą na stosowaniu psychologii społecznej w rozwiązywaniu współczesnych problemów”. Maslach jest wybitnym wykładowcą akademickim, znanym w środowisku naukowym, któremu nadano tytuł Profesora Fundacji Carnegie 1997. Uzyskała stopień licencjata z wyróżnieniem w dziedzinie relacji społecznych w Harvard-Radcliffe College, a tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Stanford.

Maslach zawsze chciała być profesjonalną tancerką baletową, ale wybrała karierę akademicką. Mimo to czuje się wciąż blisko związana ze sztuką, która towarzyszy jej w codziennym życiu.