Wprowadzenie do rachunkowości

Ewa Śnieżek (redaktorka, autorka)
Anna Jaroszczak (autorka), Beata Mazuchowska (autorka), Joanna Stępień-Andrzejewska (autorka), Joanna Żurawska (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami
Cena okładkowa:     75 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     588
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     czwarte zmienione i uzupełnione
Data wydania:     14.03.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-01-0

Opis

Wprowadzenie do rachunkowości to podręcznik i zbiór zadań dotyczące elementów rachunkowości finansowej i zarządczej. Obszerne komentarze wprowadzające i przykłady są dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowości i programu nauczania obowiązującego na polskich uczelniach ekonomicznych. W częściach wprowadzających do każdego rozdziału omówiono m.in.:

  • podstawy ewidencji księgowej,
  • zasady rachunkowości,
  • klasyfikację oraz ewidencję kosztów i przychodów,
  • polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości,
  • elementy sprawozdania finansowego,
  • kalkulacje kosztów,
  • modele rachunku kosztów i wyznaczanie progu rentowności.

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono listę problemów i pytań powiązanych z omawianymi tematami. Podręcznik zamykają odpowiedzi do zadań, testy z rozwiązaniami, przykładowy zestaw pytań i zadań egzaminacyjnych oraz wzory podstawowych dokumentów księgowych.

Adresaci

Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, głównie studentów kierunków ekonomicznych oraz uczestników kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości.

O redaktorce

Ewa Śnieżek – pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Wielokrotnie otrzymywała od studentów wyróżnienia dla najlepszego wykładowcy. Brała udział w pracach zespołu do spraw nowelizacji Ustawy o rachunkowości. Współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. z Komitetem Standardów Rachunkowości. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów finansowych i pieniężnych oraz współautorką nowoczesnych podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. Na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości przygotowała Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”.